Ouderraad (OR)
Alle ouders /verzorgers van kinderen op onze school zijn lid van de oudervereniging. Tenminste eenmaal per jaar houdt de oudervereniging een algemene ledenvergadering. 

Het bestuur van de Oudervereniging, de Ouderraad, bestaat uit drie ouders. De vereniging is vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen, zoals die rondom Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, sportdag, avondvierdaagse, schoolreis en schoolkamp. De Ouderraad werkt samen met de leerkrachten van de school. 

De OR is bereikbaar op: or.augustinus@skor-scholen.nl

Leden van de ouderraad (2023-2024) 
  • Patrick Helmer (Penningmeester) 
  • Monique Postma Robert Veugelers