Hier zijn we trots op

Samen
Op school vieren wij samen, leren wij samen, spelen wij samen. Samen leggen we een stevige basis! Wij vinden het belangrijk om samen activiteiten te ondernemen, samen op weg. Tijdens onze vieringen wordt het samen gevoel versterkt. We zoeken de verbinding met ouders als het om onderwijs, zorg en activiteiten in de school gaat. Samen zijn wij KBS Augustinusschool.


Betrokken
Betrokkenheid vergroot de motivatie en zorgt ervoor dat we niet alleen staan. We voelen ons betrokken bij elkaar, bij de omgeving en bij de wereld. Wij zijn een school in en voor de omgeving. Wij willen ook aan anderen denken, voor anderen zorgen. Dit zien we onder andere terug in onze goede doelen acties, de methode KWINK en onze relaties met de omgeving.Verantwoordelijk

We streven ernaar de leerlingen medeverantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen leerproces, zodat ze later ook zelf keuzes kunnen maken. Dit gebeurt onder meer middels datamuren, leerdoelen zichtbaar maken, ontwikkelgesprekken met ouders en leerlingen.