Ons team 2023-2024
Managementteam (MT)
Onze school heeft een managementteam (MT). Het MT bestaat uit de directeur en twee teamleiders. De teamleiders hebben hun eigen expertise binnen het MT. De teamleider Personeel houdt zich bezig met personele zaken op schoolniveau. De teamleider Onderwijs coördineert het onderwijskundige deel op school. De teamleiders zijn eveneens het eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur. De eindverantwoording ligt bij de directeur. 

Jessica Roelofse (Directeur)
Lisanne Nab (teamleider Onderwijs)
Petra van der Wiel (teamleider Personeel & Organisatie)


Interne begeleiding (IB)
De intern begeleider regelt op school de leerlingbesprekingen en de groepsbesprekingen. Zij coördineren de zorgafspraken en begeleiden de remedial teachers en de groepsleerkrachten. Zij voeren nauw overleg met scholen voor speciaal onderwijs, de schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts en overige zorginstellingen. 

Marika Broshuis (intern begeleider)

Groepsleerkrachten
Leerkrachten zijn per e-mail bereikbaar via voornaam.achternaam@skor-scholen.nl

Groep 1/2a
Karin de Wit 
Linda Lommers

Groep 1/2b 
Ilonka Dingemans
Wendy Roggeband

Groep 3/4
Karin de Wit
Jeroen van de Wijngaart

Groep 5/6
Petra van der Wiel
Cristel Kuipers

Groep 6/7
Nienke Anbeek
Lisanne Nab  

Groep 8
Sándor Sajtos 

Ondersteuning
Ilse Warmerdam
Marian van den Bosch

Administratie
Willeke vander Heijden