Ons team 2022-2023
Managementteam (MT)
Onze school heeft een managementteam (MT). Het MT bestaat uit de directeur en twee teamleiders. De teamleiders hebben hun eigen expertise binnen het MT. De teamleider Personeel houdt zich bezig met personele zaken op schoolniveau. De teamleider Onderwijs co├Ârdineert het onderwijskundige deel op school. De teamleiders zijn eveneens het eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur. De eindverantwoording ligt bij de directeur. 

Jessica Roelofse (Directeur)
Liesbeth van der Veer (teamleider Onderwijs) Petra van der Wiel (teamleider Personeel)


Interne begeleiding (IB)
De intern begeleider regelt op school de leerlingbesprekingen en de groepsbesprekingen. Zij co├Ârdineren de zorgafspraken en begeleiden de remedial teachers en de groepsleerkrachten. Zij voeren nauw overleg met scholen voor speciaal onderwijs, de schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts en overige zorginstellingen. 

Marika Broshuis (intern begeleider)

Groepsleerkrachten
Leerkrachten zijn per e-mail bereikbaar via voornaam.achternaam@skor-scholen.nl


Ondersteuning

Administratie